Studenci Wydziału Zarządzania w konkursie Imagine Cup

Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Osiągnięcia studentów Koła Naukowego Informatyki LIDER z WZ UG na Business Acceleration Days Microsoft Polska 03 marca 2016 roku
W dniach 20-21 lutego 2016 r. w siedzibie Microsoft Polska odbyło się dwudniowe ogólnopolskie szkolenie studentów informatyki – Business Acceleration Days, przeznaczone dla uczestników konkursu MS Imagine Cup. W wydarzeniu wzięło udział aż 6 drużyn reprezentujących Koło Naukowe Informatyki Lider, którego opiekunem naukowym jest dr Jacek Maślankowski, adiunkt w Katedrze Informatyki Ekonomicznej. Studenckie zespoły naukowe, reprezentujące Wydział Zarządzania UG, zakwalifikowały się do konkursowego TOP 30 – po dwa zespoły w kategoriach: Games, Innovation i World Citizenship. Szkolenie przeprowadzili mentorzy technologiczni i biznesowi, którzy pomagają uczestnikom Microsoft Imagine Cup zaplanować swój biznes i zamienić nowatorskie pomysły w rynkowy sukces.
Wszystkie sześć zakwalifikowanych drużyn, złożonych przede wszystkim ze studentów innowacyjnej specjalności na WZ – Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB), miało możliwość wysłuchania inspirujących prelekcji reprezentantów:
DotConnect – nowoczesnego akceleratora biznesowego, wspierającego innowacje we wczesnych fazach rozwoju,
Meta-Zernike Ventures – funduszu kapitałowego finansującego nowatorskie projekty na rynku europejskim,
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz
ubiegłorocznych finalistów konkursu i historii ich sukcesów.Każdy zespół dwukrotnie prezentował swój projekt w języku angielskim – najpierw przed kamerą, a następnie przed dedykowanymi dla każdej z 3 kategorii – sędziowskimi Komisjami Konkursowymi. Na podstawie nagranych prezentacji, wyłoniono 30 zespołów z całej Polski, które otrzymały unikatową szansę odbycia rozmów ze specjalną Komisją Biznesową – na temat potencjalnego wsparcia kapitałowego dla zaprezentowanego projektu.W tym nielicznym gronie znalazły się aż 3 drużyny KNI Lider z WZ, reprezentowane w znakomitej większości przez studentów nowej, wydziałowej specjalności AiB:

  • Check Engine (Bartosz Żebrowski, Michał Woźniak, Sandra Wymysłowska i Paweł Kowalski) z projektem DriveBack, – aplikacją przeznaczoną dla kierowców, mającą poprawić sytuację na rynku samochodów używanych oraz ułatwić dostęp do usług rzetelnych mechaników.

1

  • Outdoor Entertainment (Mariusz Osiński, Arkadiusz Dempc, Krzysztof Rzeszutek i Jan Drążkowski,) z projektem Gratch – platformą społecznościową, pomagającą w wyszukiwaniu przyjaciół do aktywności zespołowych, jak np. sport czy gry planszowe.

2

  • Wolveson (Kacper Bałajewicz, Mikołaj Biernat i Marcin Jędrusiak) z projektem Arcson – platformą dla startup’owców, która pomaga wyszukiwać potencjalnych członków zespołu  z całego świata, i oferuje lepszą, zdalną organizację pracy.

3
Udział w Microsoft Business Acceleration Days  poprzedzony był serią webinariów – szkoleń online poświęconych tematyce startupów IT, zwinnego zarządzania projektami (Agile) i metodologii budowania rynku oraz wprowadzania nowych produktów a także prezentacji innowacyjnych projektów przed potencjalnymi inwestorami
Międzynarodowe wyróżnienia studentów specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB) WZ UG 27 stycznia 2016   roku
15 stycznia 2016 r. opublikowano wyniki Design Challenge – współzawodnictwa w ramach Microsoft Imagine Cup 2016, największego na świecie konkursu informatycznego dla studentów. W trzech kategoriach konkursowych (Gry, Innowacje, Projekty społeczne) wytypowano po 10 najlepszych projektów z całego świata.
W gronie najlepszych na świecie wyróżnionych projektów znalazły się aż dwie propozycje z Polski. Obie drużyny, które jako jedyne z Polski zdobyły międzynarodowe wyróżnienia, składają się z członków Koła Naukowego Informatyki Lider (jego opiekunem jest dr Jacek Maślankowski), studiujących na innowacyjnej, magisterskiej specjalności na Wydziale Zarządzania UG – Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB).
duo

W kategorii Games wyróżnienie zdobył projekt Mechatrek drużyny GPeSsence (Angelika Teclaw, Dariusz Grudzień, Paweł Wolski, Marek Jurczyński). To mobilna gra typu RPG (ang. role-playing game), wykorzystująca pozycję GPS uczestnika. Zależnie od lokalizacji, w wybranych miejscach mapy odkrywane są zadania, jakie może podjąć gracz, aby rozwijać swoją wirtualną postać.
Oprócz zdobycia dla Uniwersytetu Gdańskiego kolejnych punktów w rankingu uczelnianym Imagine Cup 2016 oraz otrzymania przez każdego członka drużyny wartościowego certyfikatu, zespoły uzyskają bezcenny feedback od międzynarodowego jury, co pozwoli udoskonalić projekty przed dalszymi etapami Konkursu.
download (1)

Specjalność AiB, przygotowana wg autorskiego programu prof. Stanisława Wryczy, cechuje się znaczącym udziałem aktualnych tematycznie przedmiotów informatycznych a także biznesowych, „miękkich” (np. praca zespołowa, negocjacje), języków angielskiego i chińskiego, wideokonferencji pracowników naukowych zagranicznych uczelni, jak uniwersytetów w Oxfordzie, Houston czy Turku. Studia na AiB ukierunkowane są na przygotowanie profesjonalistów w bardzo poszukiwanych na rynku pracy zawodach informatycznych, przede wszystkim programistów i programistów aplikacji mobilnych. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich Katedry Informatyki Ekonomicznej UG, programistów ze znanych pomorskich firm IT, wykładowców zagranicznych. W ostatnim semestrze studia odbywać się będą w trybie studiów dualnych, czyli w każdym tygodniu – 2 dni zajęć dydaktycznych, po czym 3 dni praktyki w firmie lub dziale IT. Dobór płatnych praktyk miał miejsce na mini targach praktyk z udziałem studentów AiB oraz menedżerów i rekruterów firm i działów IT.Stworzenie specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB) na Wydziale Zarządzania UG było możliwe dzięki dofinasowaniu z Funduszy Europejskich.