Program specjalności – studia I stopnia niestacjonarne

Aplikacje Informatyczne w Biznesie

 

Aplikacje Informatyczne w Biznesie – rok akademicki 2019/2020

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Algorytmy i struktury danych 3 E 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Architektura komputerów 2 Z 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Informatyka ekonomiczna 3 E 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
5. Komunikacja w biznesie i autoprezentacja 2 Z 5 5 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Podstawy programowania 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Scrum w systemach informatycznych 3 Z 20 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Statystyka 3 Z/E 20 10 10 Katedra Statystyki
9. System operacyjny MS Windows Server 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Systemy baz danych 3 Z/E 15 5 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
12. Zastosowania matematyki w ekonomii 3 Z 20 10 10 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
RAZEM 30 200 95 75 30 0 0
SEMESTR II
1. Bankowość 3 Z 20 10 10 Katedra Bankowości i Finansów
2. Ekonometria 3 Z/E 20 10 10 Katedra Ekonometrii
3. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
4. Język SQL 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej / Katedra Statystyki
5. Języki skryptowe – HTML5 i JavaScript 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Logika 2 Z 10 10 Wydział Nauk Społecznych
7. Podstawy sieci komputerowych 4 Z/E 20 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Praca zespołowa 2 Z 10 10 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Programowanie obiektowe 4 Z/E 25 10 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. System operacyjny Linux 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 210 80 50 80 0 0
SEMESTR III
1. Bezpieczeństwo serwerów i systemów sieciowych 3 Z/E 20 5 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Finanse przedsiębiorstw 3 Z/E 20 10 10 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
3. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 3 Z/E 20 10 10 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
4. Podstawy zarządzania 3 Z/E 30 20 10 Instytut Organizacji i Zarządzania
5. Programowanie aplikacji mobilnych – platforma Android 3 Z 20 20 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Programowanie dynamicznych serwisów internetowych ASP 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Programowanie w języku Python 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Serwisy internetowe w języku PHP 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Sieci komputerowe – routing and switching 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Standardy XML 2 Z 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Środowisko wielokulturowe 2 Z 5 5 Katedra Informatyki Ekonomicznej
12. Warsztaty innowacyjności 2 Z 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
RAZEM 30 195 45 60 90 0 0
SEMESTR IV
1. Administrowanie bazami danych 2 Z 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Bezpieczeństwo serwisów internetowych 2 Z 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Cloud Computing w aplikacjach mobilnych dla platformy Android 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Inżynieria oprogramowania 3 Z/E 15 5 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 10 10 Wydział Zarządzania
6. Programowanie aplikacji bazodanowych 2 Z 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Programowanie aplikacji rozproszonych w C# 3 Z 20 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Programowanie aplikacji wieloplatformowych 2 Z 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Rachunkowość 3 Z/E 20 10 10 Katedra Rachunkowości
10. Serwisy e-learningowe 2.0 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Skalowanie sieci komputerowych – Scaling Networks 2 Z 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
12. Testowanie aplikacji 3 Z/E 25 10 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
13. Warsztaty z przedsiębiorczości 2 Z 10 10 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 180 35 30 115 0 0
SEMESTR V
1. Aplikacje rozproszone w języku Java 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Aplikacje webowe dla urządzeń mobilnych 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Informatyka śledcza 3 Z/E 10 5 5 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Praktyka zawodowa 1 Z 120 120 Wydział Zarządzania
5. Programowanie .NET 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Programowanie Ruby 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Projektowanie sieci LAN 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Projektowanie systemów informatycznych 4 Z/E 25 10 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Seminarium licencjackie 2 Z 14 14 Wydział Zarządzania
10. Serwery aplikacyjne 2 Z 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Systemy zarządzania treścią CMS 2 Z 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
12. Technologie formatkowe 2 Z 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
13. Wersjonowanie aplikacji 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
RAZEM 30 289 15 0 140 14 120
SEMESTR VI
1. Marketing ery cyfrowej 2 Z 20 10 10 Katedra Marketingu
2. Narzędzia automatyzacji testowania 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Ochrona własności intelektualnej 2 Z 10 10 Wydział Prawa i Administracji
4. Programowanie aplikacji mobilnych – platforma Windows Phone 2 Z 20 20 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Programowanie w chmurze obliczeniowej 2 Z/E 20 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Projektowanie interfejsu użytkownika aplikacji 2 Z/E 20 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Seminarium licencjackie 8 Z 14 14 Wydział Zarządzania
8. Sieci bezprzewodowe 2 Z 8 8 Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Systemy Big Data 2 Z 20 20 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Technologie sieci WAN 2 Z 20 20 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Wzorce projektowe wytwarzania aplikacji 2 Z 20 20 Katedra Informatyki Ekonomicznej
12. Zarządzanie projektami informatycznymi 2 Z 10 10 Katedra Informatyki Ekonomicznej / Katedra Rachunkowości
RAZEM 30 197 40 40 103 14 0
ŁĄCZNIE 180 1271 310 255 558 28 120

Z – zaliczenie, E – egzamin