AIS Gdansk Student Chapter

Aplikacje Informatyczne w Biznesie

AISSC-logo-enfold 

AIS Student Chapter of University of Gdansk
jest członkiem międzynarodowej organizacji Association for Information Systems zrzeszającej studentów oraz pracowników naukowych związanych z informatyką ekonomiczną. Gdański AIS Student Chapter jest jedynym polskim Student Chapterem rywalizującym z zespołami z całego świata. Powstał w marcu 2015 roku z inicjatywy ówczesnych studentów i opiekuna naukowego KNSI dr. Michała Kuciapskiego. Już od pierwszego konkursu w 2015 roku członkowie koła zajmują miejsca na światowym podium konkursu AIS.

Association for Information Systems  (AIS) służy społeczeństwu poprzez pogłębianie wiedzy oraz promowanie doskonałości w praktyce i badaniach systemów informatycznych. AIS jest wiodącym stowarzyszeniem dla osób i organizacji, które prowadzą badania, nauczanie, praktykowanie i badania systemów informatycznych na całym świecie.

 W roku 2015 zespół studentów w składzie Kamil Wojewski (lider zespołu), Damian Kisielewski, Maciej Kwapiński, Hubert Kisielewski oraz Szymon Nagórski, przygotowali rozwiązanie SafeWatch służące do dyskretnego wzywania pomocy, za pomocą gestów. 

 

1.001
 

Wówczas zostali oni dostrzeżeni i zaproszeni do zaprezentowania autorskiego rozwiązania podczas finału konkursu w Stanach Zjednoczonych, podczas którego udało się zająć III miejsce. Wyróżnienie to odbiło szerokim echem w mediach ogólnopolskich m.in. w TVN24, Gazeta Wyborcza, Radiowa czwórka, Puls Biznesu i wiele innych, co pozytywnie wpłynęło na wizerunek zarówno regionu jak i całego kraju na arenie międzynarodowej. Zespół również rozpoczął procedurę patentową rozwiązania, poprzez złożenie wniosku w Urzędzie Patentowym Rzeczypospolitej Polskiej.

W roku 2016 członkowie KNSI w tym samym składzie ponowni zajęli III miejsce za stworzenie projektu Cyberwatch – Opracowanie rozszerzenia dla przeglądarek monitorującego i blokującego wyświetlane treści naruszających bezpieczeństwo oraz zasady kultury i komunikacji społecznej

W roku 2017 zespół w składzie: Sebastian Szymański, Miłosz Waszewski i Adrian Świszcz reprezentowali reprezentowali Student Chapter of University of Gdansk.

 


zdejcia2017.003
 

Opracowali Plugin bezpieczeństwa do przeglądarek internetowych – Projekt SNet pozwalający na oddanie głosu każdej odwiedzającej daną stronę internetowej osobie. Pozytywna bądź negatywna ocena bezpieczeństwa strony pozwala na analizę i poinformowanie innych odwiedzających o bezpieczeństwie przeglądanej witryny WWW.

 


zdejcia2017.002