Program specjalności – studia I stopnia stacjonarne

Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Aplikacje Informatyczne w Biznesie – rok akademicki 2019/2020

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. ABC IT 1 Z 20 20 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Aplikacje informatyczne w biznesie 3 E 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Bazy danych 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
5. Komunikacja w biznesie i autoprezentacja 2 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Programowanie komputerów 3 Z 30 30 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Scrum w systemach informatycznych 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Serwerowe systemy operacyjne 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Technologie Internetu Rzeczy 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
11. Zarządzanie projektami informatycznymi 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej / Katedra Rachunkowości
12. Zastosowania matematyki w ekonomii 3 Z 30 15 15 Katedra Ekonometrii / Katedra Statystyki
13. Zastosowanie statystyki w informatyce 3 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
RAZEM 30 275 90 105 80 0 0
SEMESTR II
1. Bankowość 2 Z 15 15 Katedra Bankowości i Finansów
2. Ekonometria 3 Z/E 30 15 15 Katedra Ekonometrii
3. Interakcja człowiek-komputer 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Język angielski 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
5. Języki skryptowe – HTML5 i JavaScript 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Logika 1 Z 15 15 Wydział Nauk Społecznych
7. Podstawy retoryki 2 Z 15 15
8. Praca zespołowa 1 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania / Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Programowanie obiektowe 3 Z/E 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Programowanie w języku SQL 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Sieci bezprzewodowe 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
12. Sieci komputerowe 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
13. System operacyjny Linux 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
14. Wersjonowanie aplikacji 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
15. WF 0 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
16. Wykład do wyboru 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 300 90 75 135 0 0
SEMESTR III
1. ABC Prawa (podstawy pr. cywilnego: ogólne, rzeczowe, zobowiazania) 1 Z 20 20
2. Bezpieczeństwo serwerów i systemów sieciowych 2 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Dynamiczne serwisy internetowe w ASP.NET 2 Z 15 15
4. Interaktywne serwisy internetowe 2 Z 15 15
5. Komunikacja międzykulturowa 1 Z 15 15
6. Podstawy nauki o przedsiębiorstwie 3 Z/E 30 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
7. Programowanie aplikacji mobilnych 2 Z 15 15
8. Programowanie Ruby 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Programowanie w języku Python 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Rachunkowość 2 Z/E 30 15 15 Katedra Rachunkowości
11. Sieci komputerowe – routing and switching 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
12. Standardy XML 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
13. Środowisko wielokulturowe 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
14. Warsztaty innowacyjności 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
15. WF 0 Z 30 30 Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu
16. Wprowadzenie do zarządzania 2 Z/E 30 15 15
17. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 335 95 135 105 0 0
SEMESTR IV
1. ABC Przedsiębiorczości 1 Z 20 20
2. Administrowanie bazami danych 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Bezpieczeństwo serwisów internetowych 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Finanse przedsiębiorstw 2 Z/E 30 15 15 Katedra Finansów Przedsiębiorstw
5. Inżynieria oprogramowania 2 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Metodyka pisania pracy dyplomowej 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
7. Programowanie .NET 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Programowanie aplikacji bazodanowych 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Programowanie aplikacji hybrydowych 2 Z 15 15
10. Programowanie aplikacji REST w C# 2 Z 30 15 15
11. Przetwarzanie danych w chmurze obliczeniowej 2 Z 15 15
12. Skalowanie sieci komputerowych – Scaling Networks 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
13. Technologie e-learningu 2.0 2 Z 15 15
14. Testowanie aplikacji 2 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
15. Warsztaty z przedsiębiorczości 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
16. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 305 95 45 165 0 0
SEMESTR V
1. Academic English 1 Z/E 10 10
2. Aplikacje rozproszone w języku Java 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Aplikacje webowe dla urządzeń mobilnych 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Informatyka śledcza 4 E 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Praktyka zawodowa 1 Z 270 270 Wydział Zarządzania
6. Programowanie aplikacji formatkowych 4 Z 15 15
7. Projektowanie sieci LAN 4 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Projektowanie systemów informatycznych 4 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Seminarium licencjackie 4 Z 30 30 Wydział Zarządzania
10. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 430 45 10 75 30 270
SEMESTR VI
1. ABC odpowiedzialności społecznej 1 Z 10 10
2. Programowanie aplikacji wieloplatformowych w Xamarinie 4 Z 15 15
3. Programowanie serwisów internetowych w chmurze obliczeniowej 4 Z 15 15
4. Seminarium licencjackie 8 Z 35 35 Wydział Zarządzania
5. Systemy Big Data 4 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Technologie sieci WAN 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
7. Wykład ogólnouczelniany 2 Z 30 30
8. Wzorce projektowe wytwarzania aplikacji 4 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
RAZEM 30 150 40 15 60 35 0
ŁĄCZNIE 180 1795 455 385 620 65 270

Z – zaliczenie, E – egzamin