Nasze sukcesy

Aplikacje Informatyczne w Biznesie

OSIĄGNIĘCIA SPECJALNOŚCI
Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB) na Wydziale Zarządzania UG

I. Nagrody i wyróżnienia w Ogólnopolskim Konkursie i Programie Akredytacyjnym „Studia z Przyszłością”:

 1. Certyfikat Nadzwyczajny Lider Jakości Kształcenia dla specjalności AiB na Wydziale Zarządzania UG, 2017 Znalezione obrazy dla zapytania studia z przyszłością certyfikat informatykam i ekonometria ug

2. Certyfikat „Studia z Przyszłością” dla AiB i Znak Jakości Fundacji Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego, 2017.

Studia z przyszłością

II. Granty / Projekty Unii Europejskiej w ramach NCBiR:

 1. Stworzenie i uruchomienie specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie na kierunku Informatyka i ekonometria (2013-2015), 1/POKL/4.3/2012;
 2. Program staży dla studentów Aplikacje Informatyczne w Biznesie na Uniwersytecie Gdańskim (2017-2019), POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17;
 3. Modyfikacja specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB) – przekształcenie studiów licencjackich AiB z profilu ogólnoakademickiego na profil praktyczny(2018-2022), 03.05.00-00-Z308/17.

III. Sukcesy studentów AiB w międzynarodowych konkursach informatycznych:

 1. III miejsce zespołu studentów AiB w AIS Student Chapter Competition’2015: „IS That Serves Society” – na University of Alabama, za projekt: „Safe Watch”;
 2. Best New Chapter Award 2015 – 2016 – na Indiana University;
 3. III miejscezespołu studentów AiB w Student Chapter Competition’2016:  „IBM Bright ICT Bluemix Competition”  na Indiana University, za projekt:„Cyberwatch”;
 4. III miejsce zespołu studentów AiB w AIS Student Chapter Competition’2017: „Bright ICT Innovation Contest” na  Brigham Young University,za projekt: „SNet”;
 5. Outstanding Fundraising Award for AIS Student Chapter of University of Gdanskna Brigham Young University, 2017;
 6. III miejsce zespołu studentów AiBw AIS Student Chapter Competitions’2018: „Software Innovation Challenge” na University of Texas w Dallas,za projekt: „Intelligent baby monitor system”.

IV. Inne sukcesy w konkursach studenckich:

 1. Międzynarodowe wyróżnienia studentów specjalności AiBWZ UG w światowym Konkursie  Microsoft Imagine Cup 2016 w dwóch kategoriach: Innovation, za projekt:„VeniVidi”, oraz Games, za projekt „Mechatrek”;
 2. Zakwalifikowanie się studentów AiB, do konkursowego TOP 30 w ramach Microsoft Imagine Cup na Business Acceleration Days Microsoft Polska w kategoriach: Games, Innovation oraz World Citizenship;
 3. II Nagroda w Konkursie Polskiej Izby Opakowań,za pracę licencjacką studenta AiB Adama Ostrowskiego;
 4. Wyróżnienie w ramach Ogólnopolskiego Konkursu Project Master‘2017 za pracę studentki AiB Darii Brzezińskiej z zakresu SCRUM’a;
 5. Wyróżnienie w ramach Konkursu Prac Licencjackich im. prof. Witolda Andruszkiewicza zorganizowanego przez Polskie Towarzystwo Ekonomiczne dla studenta AiB Wojciecha Anulewicza.

V. Sukcesy AiB w ramach Konkursu Kół Naukowych z okazji Zjazdu 70-lecia Sopockiego Ośrodka Nauk Ekonomicznych:

 1. Koło E-xpert – zwycięzca Konkursu;
 2. 2. Koło Lider – III miejsce.