EUROPEJSKIE GRANTY

Aplikacje Informatyczne w Biznesie

1.      Program rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w obszarach Europa 2020 (UG 2020)  (od 01.10.2013 do 31.12.2015)

„Stworzenie i uruchomienie specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie na kierunku Informatyka i ekonometria (II st.)”

Nr projektu: 1/POKL/4.3/2012

 

2.      „Program staży dla studentów specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie na Uniwersytecie Gdańskim” (od 01.10.2017 do 31.07.2019)

Nr projektu: POWR.03.01.00-IP.08-00-SP2/17

 

3.     PROgram Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego (ProUG) (od 01.10.2018 do 30.09.2022)
„Modyfikacja specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB) – profil ogólnoakademicki z elementami praktycznymi”

Nr projektu: POWR.03.05.00-00-Z308/17