Atuty specjalności

Aplikacje Informatyczne w Biznesie

ATUTY

Atuty specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB) to:

PERSPEKTYWY ZATRUDNIENIA

Stworzenie solidnych podstaw do zatrudnienia absolwentów AiB było jednym z podstawowych wyzwań twórców programu AiB. Studia uwzględniają ten aspekt poprzez cztery fundamentalne cechy AiB:

 

Studenci AiB podejmują pracę nie tylko w istniejących firmach ale swe umiejętności i kreatywne pomysły realizują we własnych innowacyjnych start-upach. Współczesna innowacyjna gospodarka wiedzy zdecydowanie potrzebuje programistów i programistów aplikacji mobilnych. Wszystkie prognozy światowe i europejskie dotyczące kadr, wskazują na rosnące zapotrzebowanie na absolwentów inteligentnych specjalizacji informatycznych w tym szczególnie programistów i programistów aplikacji mobilnych. Studia AiB przygotowują w głównej mierze do trzech szczególnie poszukiwanych na rynku pracy zawodów informatycznych: programista, programista aplikacji mobilnych oraz administrator sieci komputerowych. Ponadto studia AiB dają merytoryczne podstawy do pracy w innych poszukiwanych zawodach informatycznych jak: administrator i projektant systemów bazodanowych, analityk/projektant systemów informatycznych, administrator sieci komputerowych, administrator bezpieczeństwa informacji. Absolwent AiB może podjąć pracę w następujących podmiotach: firmy informatyczne; działy informatyki firm i korporacji; małe, średnie i duże przedsiębiorstwa w każdym sektorze działalności biznesowej; instytucje administracji państwowej i samorządowej; instytucje finansowe i ubezpieczeniowe; portale internetowe.