Program specjalności – studia II stopnia stacjonarne

Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Aplikacje Informatyczne w Biznesie  – rok akademicki 2019/2010

Lp. Przedmiot ECTS Roz. Suma Wyk. Ćw. Lab. Sem. Pra. Jednostka
SEMESTR I
1. Adaptacyjne zarządzanie projektami w SCRUMie 2 Z 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Badania operacyjne 2 Z 15 15 Katedra Ekonometrii
3. Hurtownie danych 4 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Informatyka bankowa 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Informatyka ekonomiczna 4 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Inwestycje w innowacje 2 Z 15 15 Katedra Inwestycji i Nieruchomości
7. Modelowanie procesów biznesowych w narzędziu ARIS 4 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. System SAP ERP 4 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Systemy IT w małych przedsiębiorstwach 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Współpraca w zespole projektowym 1 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
12. Wykład wideokonferencyjny 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
RAZEM 30 255 150 15 90 0 0
SEMESTR II
1. Analiza ryzyka w bezpieczeństwie informacji 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. ERP w logistyce 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Inżynieria wymagań 3 E 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Język angielski – specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
5. Modelowanie systemów informatycznych 3 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Seminarium magisterskie 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
7. Serwisy społecznościowe w biznesie 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Systemy CRM 3 E 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
9. Telepraca 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Wizualizacja danych 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
12. Wykład wideokonferencyjny 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
13. Zarządzanie i optymalizacja procesów biznesowych 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
RAZEM 30 240 105 30 75 30 0
SEMESTR III
1. Customer Knowledge Management 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Ekonomika Przedsięwzięć Informatycznych 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. ERP w finansach 3 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. Informatyka w administracji 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Internet rzeczy 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
6. Język angielski – specjalistyczny 2 Z 30 30 Centrum Języków Obcych
7. Portale korporacyjne 3 E 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Praktyka zawodowa 3 Z 270 270 Wydział Zarządzania
9. Rynek pracy IT 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Seminarium magisterskie 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
11. Statystyczne badania rynkowe 4 Z/E 30 15 15 Katedra Statystyki
12. Systemy Business Intelligence 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
13. Wykład do wyboru 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
14. Wykład wideokonferencyjny 2 Z 15 15 Wydział Zarządzania
RAZEM 35 510 105 60 45 30 270
SEMESTR IV
1. Architektura korporacyjna IT 3 E 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
2. Audyt informatyczny w firmach IT 3 E 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
3. Big Data w biznesie 4 Z/E 30 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
4. ERP w zarządzaniu zasobami ludzkimi 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
5. Etyka w biznesie 2 Z 15 15 Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw
6. Kształtowanie wizerunku absolwenta na rynku pracy 1 Z 15 15 Instytut Organizacji i Zarządzania
7. Management and Leadership 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
8. Seminarium magisterskie 2 Z 30 30 Wydział Zarządzania
9. Technologia Cloud Computing 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
10. Tworzenie i rozwój startupów 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
11. Wdrażanie systemów informatycznych 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
12. Wykład do wyboru 1 Z 15 15 Wydział Zarządzania
13. Zarządzanie projektem przy wsparciu systemu ERP 2 Z 15 15 Katedra Informatyki Ekonomicznej
14. Zarządzanie ryzykiem 2 E 15 15 Katedra Bankowości i Finansów / Katedra Ekonomiki Przedsiębiorstw / Katedra Inwestycji i Nieruchomości
RAZEM 30 240 120 15 75 30 0
ŁĄCZNIE 125 1245 480 120 285 90 270

Z – zaliczenie, E – egzamin