Sukcesy studentów

Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Osiągnięcia studentów Koła Naukowego Informatyki LIDER z WZ UG na Business Acceleration Days Microsoft Polska 03 marca 2016 roku
   
W dniach 20-21 lutego 2016 r. w siedzibie Microsoft Polska odbyło się dwudniowe ogólnopolskie szkolenie studentów informatyki – Business Acceleration Days, przeznaczone dla uczestników konkursu MS Imagine Cup. W wydarzeniu wzięło udział aż 6 drużyn reprezentujących Koło Naukowe Informatyki Lider, którego opiekunem naukowym jest dr Jacek Maślankowski, adiunkt w Katedrze Informatyki Ekonomicznej. Studenckie zespoły naukowe, reprezentujące Wydział Zarządzania UG, zakwalifikowały się do konkursowego TOP 30 – po dwa zespoły w kategoriach: Games, Innovation i World Citizenship. Szkolenie przeprowadzili mentorzy technologiczni i biznesowi, którzy pomagają uczestnikom Microsoft Imagine Cup zaplanować swój biznes i zamienić nowatorskie pomysły w rynkowy sukces.
Wszystkie sześć zakwalifikowanych drużyn, złożonych przede wszystkim ze studentów innowacyjnej specjalności na WZ – Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB), miało możliwość wysłuchania inspirujących prelekcji reprezentantów:
DotConnect – nowoczesnego akceleratora biznesowego, wspierającego innowacje we wczesnych fazach rozwoju,
Meta-Zernike Ventures – funduszu kapitałowego finansującego nowatorskie projekty na rynku europejskim,
Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości oraz
ubiegłorocznych finalistów konkursu i historii ich sukcesów.Każdy zespół dwukrotnie prezentował swój projekt w języku angielskim – najpierw przed kamerą, a następnie przed dedykowanymi dla każdej z 3 kategorii – sędziowskimi Komisjami Konkursowymi. Na podstawie nagranych prezentacji, wyłoniono 30 zespołów z całej Polski, które otrzymały unikatową szansę odbycia rozmów ze specjalną Komisją Biznesową – na temat potencjalnego wsparcia kapitałowego dla zaprezentowanego projektu.W tym nielicznym gronie znalazły się aż 3 drużyny KNI Lider z WZ, reprezentowane w znakomitej większości przez studentów nowej, wydziałowej specjalności AiB:

  • Check Engine (Bartosz Żebrowski, Michał Woźniak, Sandra Wymysłowska i Paweł Kowalski) z projektem DriveBack, – aplikacją przeznaczoną dla kierowców, mającą poprawić sytuację na rynku samochodów używanych oraz ułatwić dostęp do usług rzetelnych mechaników.

1

  • Outdoor Entertainment (Mariusz Osiński, Arkadiusz Dempc, Krzysztof Rzeszutek i Jan Drążkowski,) z projektem Gratch – platformą społecznościową, pomagającą w wyszukiwaniu przyjaciół do aktywności zespołowych, jak np. sport czy gry planszowe.

2

  • Wolveson (Kacper Bałajewicz, Mikołaj Biernat i Marcin Jędrusiak) z projektem Arcson – platformą dla startup’owców, która pomaga wyszukiwać potencjalnych członków zespołu  z całego świata, i oferuje lepszą, zdalną organizację pracy.

3
Udział w Microsoft Business Acceleration Days  poprzedzony był serią webinariów – szkoleń online poświęconych tematyce startupów IT, zwinnego zarządzania projektami (Agile) i metodologii budowania rynku oraz wprowadzania nowych produktów a także prezentacji innowacyjnych projektów przed potencjalnymi inwestorami
   
Międzynarodowe wyróżnienia studentów specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB) WZ UG 27 stycznia 2016   roku
   
15 stycznia 2016 r. opublikowano wyniki Design Challenge – współzawodnictwa w ramach Microsoft Imagine Cup 2016, największego na świecie konkursu informatycznego dla studentów. W trzech kategoriach konkursowych (Gry, Innowacje, Projekty społeczne) wytypowano po 10 najlepszych projektów z całego świata.
W gronie najlepszych na świecie wyróżnionych projektów znalazły się aż dwie propozycje z Polski. Obie drużyny, które jako jedyne z Polski zdobyły międzynarodowe wyróżnienia, składają się z członków Koła Naukowego Informatyki Lider (jego opiekunem jest dr Jacek Maślankowski), studiujących na innowacyjnej, magisterskiej specjalności na Wydziale Zarządzania UG – Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB).
duo

W kategorii Games wyróżnienie zdobył projekt Mechatrek drużyny GPeSsence (Angelika Teclaw, Dariusz Grudzień, Paweł Wolski, Marek Jurczyński). To mobilna gra typu RPG (ang. role-playing game), wykorzystująca pozycję GPS uczestnika. Zależnie od lokalizacji, w wybranych miejscach mapy odkrywane są zadania, jakie może podjąć gracz, aby rozwijać swoją wirtualną postać.
Oprócz zdobycia dla Uniwersytetu Gdańskiego kolejnych punktów w rankingu uczelnianym Imagine Cup 2016 oraz otrzymania przez każdego członka drużyny wartościowego certyfikatu, zespoły uzyskają bezcenny feedback od międzynarodowego jury, co pozwoli udoskonalić projekty przed dalszymi etapami Konkursu.
download (1)

Specjalność AiB, przygotowana wg autorskiego programu prof. Stanisława Wryczy, cechuje się znaczącym udziałem aktualnych tematycznie przedmiotów informatycznych a także biznesowych, „miękkich” (np. praca zespołowa, negocjacje), języków angielskiego i chińskiego, wideokonferencji pracowników naukowych zagranicznych uczelni, jak uniwersytetów w Oxfordzie, Houston czy Turku. Studia na AiB ukierunkowane są na przygotowanie profesjonalistów w bardzo poszukiwanych na rynku pracy zawodach informatycznych, przede wszystkim programistów i programistów aplikacji mobilnych. Zajęcia prowadzone są przez nauczycieli akademickich Katedry Informatyki Ekonomicznej UG, programistów ze znanych pomorskich firm IT, wykładowców zagranicznych. W ostatnim semestrze studia odbywać się będą w trybie studiów dualnych, czyli w każdym tygodniu – 2 dni zajęć dydaktycznych, po czym 3 dni praktyki w firmie lub dziale IT. Dobór płatnych praktyk miał miejsce na mini targach praktyk z udziałem studentów AiB oraz menedżerów i rekruterów firm i działów IT.Stworzenie specjalności Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB) na Wydziale Zarządzania UG było możliwe dzięki dofinasowaniu z Funduszy Europejskich.
   
SUKCES STUDENTÓW UG W KONKURSIE INFORMATYCZNYM AIS STUDENT CHAPTERS W USA 28 kwietnia 2015 roku
   
Association for Information Systems – AIS jest światową organizacją zrzeszającą kadrę akademicką, głównie profesorską, reprezentującą dziedzinę informatyki ekonomicznej. Do bogatego wachlarza naukowych i organizacyjnych działań AIS należy również przeprowadzanie corocznego międzynarodowego konkursu studentów informatyki ekonomicznej – AIS Student Chapter Competition. W konkursie uczestniczą liczne, kilkuosobowe zespoły studentów – informatyków z całego świata, głównie z uniwersytetów amerykańskich.

W wyniku eliminacji do finału tego konkursu, zapraszanych jest kilka najlepszych zespołów, w każdej z czterech konkurencji. W tym roku, w dniach 09-11.04 finały konkursu AIS Student Chapter odbyły się na University of Alabama, USA. Do finału AIS Student Chapter zakwalifikował się zespół nowej, innowacyjnej specjalności z Wydziału Zarządzania UG: Aplikacje Informatyczne w Biznesie – AiB (funkcjonującej zaledwie od ponad pół roku), w trudnej konkurencji Information System that Serves Society.

cba
Nasi studenci, którzy byli jedynym europejskim, zakwalifikowanym do finału zespołem – zajęli trzecie miejsce. Zostali wyprzedzeni jedynie przez dwa zespoły z renomowanego, filadelfijskiego Temple University, wysoko notowanego w tzw. rankingu szanghajskim uczelni. Studenci AiB, zaprojektowali i oprogramowali innowacyjną aplikację mobilną o nazwie SafeWatch, pozwalającą na dyskretne wzywanie pomocy w sytuacji zagrożenia. W skład zespołu wchodzili studenci, pierwszego roku AiB: Kamil Wojewski (lider zespołu), Damian Kisielewski, Hubert Kisielewski, Maciej Kwapiński i Szymon Nagórski.

W tym roku, kilkunastu studentów specjalności AiB założyło, przy Katedrze Informatyki Ekonomicznej UG, pierwszy w Polsce AIS Student Chapter, który będzie kontynuował intensywną współpracę z Association for Information Systems, przygotowując się m.in. do przyszłorocznego konkursu.
Udział w konkursie był możliwy dzięki finansowemu wsparciu zespołu SafeWatch przez: Pomorską Specjalną Strefę Ekonomiczną (PSSE), Urząd Miasta Sopot, Urząd Gminy Kosakowo, Urząd Gminy Miasta Jastrowie, Starostwo Powiatu Złotowskiego, Prorektora ds. Studenckich UG, Dziekana Wydziału Zarządzania UG oraz Parlamentu Studentów Uniwersytetu Gdańskiego.

   
Sukces absolwenta Wydziału Zarządzania UG
   
Wojciech Południewski, absolwent Wydziału Zarządzania UG, specjalność Informatyka Ekonomiczna, został zwycięzcą XVIII edycji Konkursu Lider Informatyki’2014 czasopisma Computerworld w kategorii Przemysł. Gratulujemy!

Pan Wojciech Południewski, pełni stanowisko IT Operations Director w firmie Hempel. Opracowany dla tej firmy system IT zapewnia globalnej korporacji sprawną komunikację i efektywne działanie na międzynarodowych rynkach. Wojciech Południewski jest absolwentem Wydziału Zarządzania UG, jego praca magisterska dotyczyła aplikacji bazodanowej w oparciu o MS SQL Server, jej promotorem był prof. Stanisław Wrycza.

sukces
   
Sukcesy studentów specjalności aplikacje informatyczne w biznesie w międzynarodowych konkursach informatycznych
   
W bieżącym roku akademickim na Wydziale Zarządzania w ramach Projektu ”Program rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego w obszarach Europa 2020 (UG 2020)” na studiach II stopnia zainicjowana została nowa specjalność – Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB).

Cechuje się ona znaczącym udziałem przedmiotów informatycznych, ukierunkowanych na przygotowanie profesjonalistów – programistów, programistów aplikacji mobilnych, projektantów systemów informatycznych, analityków/konsultantów systemów ERP. Wykładowcami na specjalności AiB są pracownicy naukowo – dydaktyczni Katedry Informatyki Ekonomicznej a poza tym programiści z firm IT Pomorza, a wideokonferencyjnie – wykładowcy zagraniczni, m. in. z Uniwersytetu w Oxfordzie i Turku. Autorem programu specjalności AiB jest prof. Stanisław Wrycza, kierownik Katedry IE. Specjalność finansowana jest z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach POKL.

Dotychczasowe przygotowanie, po pierwszym semestrze studiów, pozwoliło na pomyślne uczestnictwo studenckich zespołów informatycznych w międzynarodowych konkursach: Microsoft Imagine Cup i AIS Student Chapter Competition. Association for Information Systems (AIS) to międzynarodowa organizacja akademicka, zajmująca się zastosowaniami informatyki w biznesie i administracji.

I tak zespół studentów AiB – Coding Pandas opracował projekt dydaktycznej aplikacji mobilnej. Projekt ten został wyróżniony i znalazł się w wąskim gronie kilku zespołów z Polski, zakwalifikowanych przez Microsoft do udziału w ramach programu akceleracji biznesowej Imagine Cup. Zespoły te zostały zaproszone na indywidualne spotkania z inwestorami. Przedmiotem rozmów było wyznaczenie kolejnych kluczowych działań w celu pozyskania wsparcia kapitałowego i zainicjowania studenckiego start-up’u.

Drugi z zespołów przygotował w wersji angielskojęzycznej projekt Safe Watch. Aplikacja ta polega na wykorzystaniu smartwatcha w celu dyskretnego wzywania służb ratunkowych przy pomocy gestów. Program przygotowywany jest pod system Android. Zespół studentów AiB, jako jedyny z Europy został zaproszony do prezentacji swojego rozwiązania na finale Konkursu AIS Student Chapter Competition w Stanach Zjednoczonych.