Międzynarodowy sukces studentów AiB

Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Projekt o nazwie Cyberwatch opracowany przez zespół studentów Uniwersytetu Gdańskiego w składzie: Kamil Wojewski, Damian Kisielewski, Maciej Kwapiński, Szymon Nagórski oraz Hubert Kisielewski zajął III miejsce w międzynarodowym konkursie informatycznym „Association for Information Systems Student Chapter 2016”, w kategorii „IBM Bright ICT Bluemix Competition”.

Finał konkursu obył się w terminie 1-3.04.2016 na uczelni Indiana University w Stanach Zjednoczonych. Aplikację Cyberwatch dodatkowo wyróżniono jako najefektywniejsze rozwiązanie stosujące chmurę obliczeniową IBM Bluemix. System Cyberwatch służy do rozpoznawania aktów cyberprzemocy w Internecie, takich jak: pejoratywna komunikacja społeczna (wiadomości, komentarze), rozgłaszanie nieprawdziwych informacji, stalking oraz wymuszanie niepożądanych zachowań. Wielojęzykowość rozwiązania nadaje mu charakter uniwersalny. Integracja rozwiązania jako dedykowane rozszerzenie przeglądarki internetowej pozwala uniknąć, jak i odpowiednio reagować na wymienione zagrożenia. Innowacyjny system integruje najnowsze technologie przetwarzania treści w sieci, takie jak rozproszony webserwis Watson oraz REST. Zastosowane technologie pozwalają opracować kompleksowe i wieloplatformowe wdrożenia opracowanego rozwiązania dla poszczególnych typów aplikacji: webowych, mobilnych i desktopowych.


Wręczenie nagrody IBM Bright ICT Cyberwatch  -  Association for Information Systems Student Chapter 2016 Międzynarodowy sukces studentów AiB

Cyberwatch Prezentacja podczas finału konkursu  -  Association for Information Systems Student Chapter 2016 Międzynarodowy sukces studentów AiB

Drugi zgłoszony projekt o nazwie Unity opracowany przez Piotra Małeckiego wyróżniono jako stosujący w sposób najbardziej innowacyjny chmurę obliczeniową IBM Bluemix. Aplikacja webowa pozwala wyszukiwać w Internecie negatywne i pozytywne opinie na temat osób i organizacji. Umożliwia stałe monitorowanie struktury ocen poprzez zwracanie informacji, takich jak: stosunek opinii pozytywnych do negatywnych w danym przedziale czasowym, zmiany proporcji oraz kształtowanie się trendu. Proponowane rozwiązanie służy stałemu monitorowaniu reputacji osoby lub wizerunku organizacji, a dzięki danym szczegółowym pozwala na szybki kontakt z publikującymi, dla sprostowania zamieszczonych opini. System monitorowania w sposób innowacyjny integruje technologie chmury obliczeniowej IBM Bluemix i Alchemy API, co wyróżniło jury konkursu.

Twórcy innowacyjnych projektów Cyberwatch i Unity są studentami kierunku Aplikacje Informatyczne w Biznesie (AiB) oraz członkami Koła Naukowego E-xpert (www.e-xpert.pl), którego opiekunem jest dr Michał Kuciapski. Kierunek AiB (aib.ug.edu.pl) jest realizowany zarówno na studiach licencjackich, jak i magisterskich, w ramach których studenci przygotowywani są przez kadrę akademicką i praktyków z firm z Pomorza do siedmiu poszukiwanych zawodów informatycznych, w tym programisty aplikacji mobilnych. Kierunek AiB oraz Koło Naukowe E-xpert funkcjonują przy Katedrze Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego, której kierownikiem jest prof. Stanisław Wrycza.

Wyjazd na finał konkursu był możliwy dzięki otrzymanemu wsparciu od: PSSE (Pomorska Specjalna Strefa Ekonomiczna), Rektor UG, Prorektor ds. Studenckich UG, Dziekan Wydziału Zarządzania UG, Prezydent Miasta Sopot oraz Burmistrz Miasta Pruszcz Gdański.

Międzynarodowy sukces studentów AiB