Certyfikaty informatyczne

Aplikacje Informatyczne w Biznesie

Studia na specjalności AiB zapewnią studentom możliwość uzyskania ponad 30 międzynarodowych certyfikatów, m. in. firm Cisco, Microsoft, SCRUM oraz międzynarodowego konsorcjum OMG – Object Management Group. Pracownicy prowadzący zajęcia posiadają odpowiednie uprawnienia (certyfikaty) do wydawania certyfikatów studentom specjalności.


 

Poniżej przedstawiono listę certyfikatów możliwych do uzyskania przez studentów innowacyjnej specjalności Aplikacje informatyczne w Biznesie.

 

Certyfikaty AiB


cisco_netacad
 

Informacje z rynku pracy w obszarze IT potwierdzają, że od kilu lat wzrasta zapotrzebowanie na ekspertów z obszaru Business Proces Management (BPM), którzy posiadają wiedzę oraz praktyczne umiejętności zarządzania procesami biznesowymi.

Kompetencje BPM są istotne w trakcie rekrutacji na stanowiska pracy takie jak: projektant systemów informatycznych, projektant procesów biznesowych, analityk procesowy, analityk systemowy, analityk biznesowy, programista, tester oprogramowania, kierownik projektów oraz ułatwiają późniejszy awans.

Komercyjne kursy z obszarów BPM są z perspektywy studenta drogie, często odbywają się stacjonarnie i trwają wiele dni, co ciężko pogodzić ze studiami. Dlatego też, aby pomóc studentom i absolwentom uczelni wykorzystujących system ADONIS w dydaktyce przygotowaliśmy specjalny Program Certyfikacji Procesowej.

Obecnie oferujemy następujące kursy:

Program Certyfikacji Procesowej to inicjatywa uzupełniająca i rozszerzająca treść przekazywaną na zajęciach przez wykładowców o aspekty praktyczne wynikające z naszych doświadczeń z wdrożeń oraz szkoleń.

Projekt Certyfikacji Procesowej powstał z inicjatywy dr inż. Bartłomieja Gawina, a program certyfikacyjny wszedł w życie w roku 2015 po podpisaniu listu intencyjnego przez BOC z Katedrą Informatyki Ekonomicznej Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego.

Dodatkowe informacje dostępne są na stronie:
http://akademiaprocesowa.pl/certyfikacja-procesowa-dla-studentow/

 


 

Cisco Networking Academy

cisco_netacad

Studenci w ramach studiów szkolą się w programie Cisco Certified Networking Associate (CCNA) i zdobywają certyfikaty ukończenia kursów:

 

Studenci, którzy swoją przyszłość wiążą z zawodem administratora sieci komputerowych mają możliwość zdobywania dodatkowych certyfikatów z zakresu bezpieczeństwa sieci komputerowych:

 

Studenci AiB otrzymujący najlepsze wyniki w ramach programu certyfikującego CCNA dostają zniżki uprawniające ich do zdawania prestiżowych egzaminów certyfikujących:

 


Microsoft IT Academy 

microsoftacademy

Studenci mają dostęp do szerokiego zakresu materiałów szkoleniowych z zakresu Microsoft Imagine Academy. W ramach przedmiotów związanych z bazami danych, mają możliwość uczestniczenia i zdobywania certyfikatów z następujących kursów:

 

Ukończenie tych kursów umożliwia studentom zdobycie wiedzy pozwalającej na przystąpienie do egzaminów z zakresu administrowania bazami danych oraz tworzenia hurtowni danych i rozwiązań Business Intelligence:

Poza tym istnieje możliwość uczestniczenia w kursach i zdobywania certyfikatów w ramach Microsoft Imagine Academy dla następujących ścieżek:

 


 

SAP University Alliances

sap-logo_png_adapt_72_36_false

Pięcioro pracowników Katedry Informatyki Ekonomicznej zostało przeszkolonych i są uprawnieni do prowadzenia kursu dla studentów:

 


 

Object Management Group


OMG logo
 

Studenci AiB na zajęciach zdobywają wiedzę, która umożliwia im udział w ścieżkach certyfikacyjnych OMG (Object Management Group), związanych z projektowaniem i modelowaniem systemów informatycznych. Dotyczą one notacji UML (Unified Modeling Language) oraz BPMN (Business Process Management Notation) i obejmują następujące ścieżki certyfikacyjne: