Testing Cup

Aplikacje Informatyczne w Biznesie

III MIEJSCE ABSOLWENTA INFORMATYKI EKONOMICZNEJ Z WZR UG

W III MISTRZOSTWACH POLSKI W TESTOWANIU OPROGRAMOWANIA

TESTING CUP 2015

W maju tego roku na Stadionie Wrocław odbyły się III Mistrzostwa Polski w Testowaniu Oprogramowania, w których ubiegłoroczny absolwent specjalności informatyka ekonomiczna z WZ UG – Karol Gierszewski zajął 3 miejsce.

Rywalizacja toczyła się w dwóch kategoriach: indywidualnej oraz drużynowej, w której uczestniczyły zespoły składające się maksymalnie z 3 osób. Podczas pierwszego etapu konkursu uczestnicy musieli zmierzyć się z aplikacją stworzoną specjalnie na potrzeby tego wydarzenia. Znajdowała się w niej spora ilość zadań, w których organizatorzy poukrywali defekty programistyczne. Celem uczestników było znalezienie jak największej ich ilości a także sformułowanie prawidłowego ich komentarza. W celu wykrycia defektów należało wykazać się nie tylko kreatywnością czy sprawnym myśleniem algorytmicznym, lecz przede wszystkim – wiedzą, umiejętnościami i doświadczeniem informatycznym, których nie można osiągnąć inaczej jak przez wytrwałą, codzienną, systematyczną pracę testera. Po pierwszym etapie TESTING CUP 2015 – Karol Gierszewski był liderem Mistrzostw.

Do drugiego, finałowego etapu zakwalifikowało się 10 najlepszych zawodników i drużyn. Tym razem, przed pretendentami do tytułu najlepszego testera w kraju postawiono znacznie bardziej skomplikowane zadanie. Zawodnicy zostali zobligowani do przeprowadzenia testów zgodności wcześniej poznanej już aplikacji z jej specyfikacją powykonawczą a następnie stworzenie raportu, zawierającego podsumowanie przeprowadzonych działań oraz opinię o jakości testowanego programu. Uczestnicy już podczas trwania III Mistrzostw Polski w Testowaniu Oprogramowania mogli obserwować na ekranach na bieżąco rywalizację i klasyfikację.

W trakcie zawodów odbywały się prezentacje, polskich i zagranicznych prelegentów, w których mogli uczestniczyć zarówno widzowie jak i zawodnicy. Na zakończenie Mistrzostw odbyła się gala wręczenia nagród. Laureaci oprócz pucharów otrzymali nagrody pieniężne oraz bony, umożliwiające im wybór – bezpłatne informatyczne egzaminy certyfikacyjne.

TESTING CUP 2015 jest okazją nie tylko do wyłonienia najlepszych testerów w kraju, ale też do wymiany doświadczeń oraz integracji, na co dzień rozproszonego w całym kraju środowiska osób, które zawodowo zajmują się doskonaleniem jakości oprogramowania.

pobrane

Rywalizacja testerów oprogramowania w toku…

pobrane (1)

Karol Gierszewski – laureat 3 miejsca na III Mistrzostwach Polski w Testowaniu Oprogramowania

Źródło – http://testingcup.pl/